slider

خرید سیم کارت

در این بخش می توان برای نخستین بار در سطح کشور، به صورت مستقیم و با قیمت مصوب اپراتور، اقدام به انتخاب و خرید سیم کارت به شیوه کاملا الکترونیک نمود. بدین ترتیب که مشترک پس از خرید سیم کارت، کد فعال سازی دریافت نموده و با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی در سراسر کشور و ارائه رسید خرید و کارت ملی، سیم کارت خریداری شده را به صورت فعال شده دریافت می نماید.

نوع سیم کارت

ابتدا می توان نوع سیم کارت (اعتباری / دائمی) را انتخاب نمود. و پس از آن می توان معمولی و مناسب (رند ) بودن را انتخاب کرد.

انتخاب پیش کد

در این قسمت می توان پیش کد مورد نظر را از بین پیش کدهای موجود انتخاب کرد.

انتخاب شماره دلخواه

در این قسمت شما می توانید 4 رقم آخر شماره مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

نقدی

در این حالت، مبلغ سیم کارت به طور کامل در هنگام خرید توسط خریدار پرداخت می گردد.

دائمی اقساطی

دائمی اقساطی: در این حالت، مشترک پس از پرداخت مبلغ اولیه جهت انتخاب تعداد اقساط مبلغ باقی مانده (1.468.000 ریال) و فعال سازی به دفتر امور مشترکین مراجعه می نماید.
نکته: شما می توانید با پرداخت از طریق شناسه قبض و پرداخت مبلغ اقساط را به صورت یکجا پرداخت نمایید.
نکته: مبلغ اولیه برای سیم کارت های دائمی اقساطی غیر قابل بازگشت و صرفا جهت رزرو شماره سیم کارت خواهد بود.
• استان: در این بخش می توان سیم کارت استان مورد نظر را انتخاب نمود. سیم کارت کشوری، سیم کارتی است که متعلق به سراسر کشور می باشد.
توجه: پس از خرید، شرکت مسئولیتی نسبت به مفقود شدن و یا سوء استفاده احتمالی از رسید شما را ندارد. لطفا جهت فعال سازی سیم کارت در اسرع وقت با ارائه رسید خرید و کارت ملی به دفاتر خدمات ارتباطی در سراسر کشور مراجعه فرمایید.