درباره ما

  • ارائه محصولات و خدمات الکترونیکی اپراتور های تلفن همراه و راه کار های نوین پرداخت الکترونیک  

 

  • فروش و توزیع محصولات و خدمات الکترونیک اپراتور های تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل)  

 

  • ارائه وب سرویس محصولات و خدمات الکترونیک اپراتور های تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل)

 

  • ارائه سرویس های متنوع پرداخت    

 

  •  فروش انواع شارژ الکترونیک    

 

  •  پرداخت قبض      

 

  • پرداخت های شناسه دار  ارائه راهکار های نوین پرداخت الکترونیک  

 

  •  درگاه پرداخت موبایلی    

 

  • سامانه یکپارچه مدیریت قبوض